0903 500 932
spinalis@tscreo.sk
 
Home
 
Advertisement
Názory lekárov

SpinaliS z pohľadu pediatra
MUDr. Beáta Šoltýsová - Primár detského oddelenia

12. január 2005 - Dynamické sedenie u detí – prečo?
Odborníci často konštatujú, že bolesti chrbta sú civilizačnou chorobou. Pod väčšinu bolestí chrbta v dospelosti sa podpisuje sedavé zamestnanie, chybné držanie tela a stres. Rovnako ako rýchle spoločenské zmeny civilizovanej spoločnosti s vysokými požiadavkami na väčšinu ľudí, ktorí si nedopriali dostatočný čas na fyzické a psychické uvoľnenie. Bolesti chrbta aspoň raz v živote potrápia štyroch z piatich ľudí. Ak tieto obtiaže postihujú zväčša vekovú kategóriu ľudí 45-60 ročných, neobídu žiadnu vekovú kategóriu. Ak chceme predísť bolestiam chrbta v dospelosti, musíme začať v detskom veku. Zlyhanie chrbtice a vôbec pohybového aparátu možno prirovnať k vychýleným váham, na ktorých sú statické a dynamické svaly zdravého človeka v rovnováhe. Deti civilizovanej spoločnosti vychyľujú váhy vysedávaním, navyše, v nesprávnej polohe, v škole, pred televízorom, videom, počítačom, namiesto toho, aby vyvádzali na lúke, alebo v snehu. Výsledkom je, že čoraz viacej trápia statické svaly a zanedbávajú dynamické. Navyše s u detí môže pridružiť aj nesprávna výživa – aj z jej následkami, ako sú obezita, nedostatok, kalcia a vitamínu D v strave. Tieto faktory môžu vyústiť aj do chybného držania tela, dokonca môžu viesť k skoliózy – čo je vybočenie chrbtice do strany. U detí je veľmi dôležité zachytiť a ovplyvniť vývoj skoliózy v období rastu, neskôr sú tieto zmeny trvalé, aj s jej následkami – nielen kozmetickými ale aj s bolesťami chrbta. Môžeme tomu zabrániť ak hneď začneme s prevenciou. Prevencia je omnoho jednoduchšia ako liečba. Jednoznačne sa v prevencii uplatňuje pravidelné cvičenie, správne vzpriamené sedenie, správna obuv, optimálne tvarovaná posteľ aj poduška v spánku.

Nie každé dieťa má pozitívny vzťah k športovým aktivitám a preto ponúkame stoličku Spinalis Classic, ktorá zaistí správne sedenie, ktoré je vlastne aktívnym sedením a umožňuje aktívnu prácu dynamických svalov.

SpinaliS z pohľadu gynekológa
MUDr. Vladimír Bohmer - primár gynekologického oddelenia

5. január 2005 - Správne sedenie a správne držanie chrbtice a posturálneho svalstva optimalizuje i postavenie panvy. Spinalis predstavuje vhodný doplnok rehabilitácie panvového dna pri:

 • narušenej funkcii svalov panvového dna primárnej alebo druhotnej,najčastejšie ako dôsledok pôrodov.
 • stresovej inkontinencii moča pri narušenej funkcii svalov panvového dna
 • pri zmiešanej inkontinencii moča
 • pri poruche činnosti svalov panvového dna ako súčasť niektorých sexuálnych porúch

SpinaliS z pohľadu fyzioterapie a rehabilitácie
MUDr. Mária Hencelová - Lekár FBLR

3. január 2005 - Dynamický sed
Pre správne fungovanie ľudského organizmu je dôležitá rovnováha jeho jednotlivých systémov. Pohybový aparát človeka pracuje optimálne pri rovnováhe statických a dynamických činností počas dňa, počas celého života. Každý pohyb je vykonávaný prevažne určitými svalovými skupinami - statická činnosť statickými (tonickými) svalmi, ktoré zabezpečujú hlavne vzpriamené držanie tela, dynamická činnosť dynamickými (fázickými) svalmi, ktoré vykonávajú aktívny pohyb.

Súčasná moderná doba vyžaduje od človeka hlavne statickú činnosť - zastúpenú prevažne sedením. Tým dochádza k nerovnováhe v pohybovom aparáte, sú preťažované statické svaly a oslabené dynamické svaly. Ťahom preťažovaných svalových skupín dochádza k zmenám postavenia kĺbov, na končatinách ale aj chrbtici, vznikajú funkčné poruchy pohybového aparátu, objavujú sa bolesti chrbta, kĺbov... Ak tento stav pretrváva, nastupujú štrukturálne zmeny pohybového aparátu, ktoré nie je možné odstrániť neinvazívnou cestou.

Sed na klasickej stoličke je statická činnosť.

Sed na nestabilnej ploche (fitlopta) je aj dynamická činnosť, pretože na jeho zabezpečenie musí človek aktivovať aj dynamické svaly trupu a končatín, čím predchádza vzniku svalovej nerovnováhy a funkčných porúch pohybového aparátu, poškodeniu kĺbov a medzistavcových platničiek.

Prednosťou stoličky SpinaliS, oproti sedeniu na lopte, je možnosť relaxačného sedu, ktorý zabezpečujú podrúčky a polohovateľné operadlo chrbta. Stolička SpinaliS spĺňa podmienky pre ergonomické a dynamické sedenie.


SpinaliS z pohľadu ortopéda

2. január 2005 - Spinalis otvára možnosti v prevencii i doplnkovej liečebnej rehabilitácii v ortopédii dospelých i detí
Spinalis optimalizuje sedenie a tým hrá rolu:

 • v ortopédii chrbtice
 • v ortopédii panvy
 • v ortopédii veľkých kĺbov dolných končatín

Optimalizácia procesu sedenia má z ortopedického pohľadu význam v širšom význame aj v sedavých zamestnaniach u obéznych ľudí, u ochorení spojených s nadváhou ako napr. cukrovka a iné endokrinné ochorenia.

Stolička SpinaliS a diabetici

2. január 2005 - Z porúch výživy je veľmi významný vyvolávajúci činiteľ cukrovky obezita. Riziko klinickej manifestácie diabetu u obéznych je v jednoznačnom vzťahu so stupňom a trvaním tučnoty! Obezita sa v našej populácii vyskytuje asi u 40-50% žien a 40% mužov stredného a vyššieho veku.

Diabetes a obezita ako chorobné zvýšenie telesnej hmotnosti je doprevádzané radom závažných komplikácií. Okrem iných sú závažné i urýchlené degeneratívne zmeny na skelete - chrbtici a nosných kĺboch. V liečebných i rehabilitačných postupoch okrem liekov, diétnych opatrení hrá veľkú rolu i telesný pohyb. Okrem doporučenej intenzívnej pohybovej aktivity - režim sa volí individuálne - je dôležitá i základná gymnastika a základný pohybový režim, ktoré do miernej únavy precvičia a upevnia postupne svalové skupiny, potrebné pre správne držanie tela - a tu je úloha pre náš Spinalis.

Prečo teda Spinalis?

Pretože:

 • rieši dynamický sed
 • optimalizuje držanie a polohu chrbtice, panvy.
 • vie pozitívne ovplyvniť zrýchlené degeneratívne procesy na chrbtici a panve u obéznych diabetikov
 • vie predchádzať pri týchto procesoch neurologickým a ortopedickým chorobným stavom - komplikáciám
 • optimalizuje pľúcnu ventiláciu u obéznych
 • zlepšuje činnosť gastrointestinálneho ústrojenstva
 • u sedavých zamestnaní je výborným doplnkom aktívneho režimu obéznych diabetikov pre celý deň - i počas pracovnej doby - počas plnenia pracovných povinností!
 • Spinalis sprostredkovane pozitívne ovplyvní pracovný komfort a tým i pracovný výkon u pracovníkov
 • v celom spektre zamestnaní vyžadujúcich dlhodobú vynútenú polohu v sede.

SpinaliS z pohľadu neurológa
MUDr. Eva Kurucová - Neurologická ambulancia

25. december 2004 - Aby sme predchádzali bolestiam chrbtice a opotrebovaniu medzistavcových platničiek, musíme dodržiavať správny režim pri našich každodenných činnostiach.

 • chrániť sa prechladnutia, dvíhania ťažkých bremien, ak ich už aj musíme dvíhať, je lepšie, ak bremeno dvíhajú aspoň dve osoby. Pri zdvíhaní je dobre pokrčiť kolená, chrbticu držať vystretú, lakte vystrieť alebo ich oprieť o kolená.
 • spať na lôžku, ktoré má byť pevné, rovné a pod hlavou mať plochý vankúš.
 • v práci úprava správnej výšky pracovného stola tak, aby sa predlaktia pohodlne opierali o stôl.
 • veľký význam u ľudí, ktorí majú sedavé zamestnanie je výber správnej stoličky - aby bola pevná, tvrdá, s dostatočne vysokým operadlom, bedrové a kolenné kĺby by mali byť v pravom uhle a chodidlá by sa mali celou plochou opierať o podlahu. Je vhodné, aby bola stolička aj otáčacia, aby sa chrbtica nemusela často otáčať. K nerušenej práci a pohodlnému sedeniu by mala prispieť aj stolička SpinaliS. Ideálna poloha pri sedení je taká, pri ktorej dochádza k čo najmenšiemu zaťaženiu platničiek, väzov a svalov chrbtice. Nie je vhodný tzv. zadný typ sedenia s dozadu stočenou panvou, nakoľko váha hornej časti tela je čiastočne zachytená operadlom a čím je šikmejšie operadlo, tým pri dlhšom sedení dochádza k záťaži a poškodeniu medzistavcových platničiek v driekovej oblasti.
 • Len pravidelným cvičením a správnymi návykmi pri každodenných činnostiach sa vyhneme zdravotným problémom a bolestiam chrbtice
 
 Ergonomic Klasik Hacker Apollo Spider Navigator Pilot Smart Dent Galéria
Zákazníci Lekári Referencie
Produktivita Práceneschopnosť Prevencia Porovnanie sedenia Účel Deti a SpinaliS
FAQ
Patenty a ocenenia
Informácie Email
Náhlad Náhlad