0903 500 932
spinalis@tscreo.sk
 
Home
 
Advertisement
Klinické testy


Klinické skúšky boli vykonané na 3 nezávislých pracoviskách:

Národné rehabilitačné centrum, Kovačová

Záver hodnotenia:
Dynamická ergonomická stolička SpinaliS má plné opodstatnenie nielen v prevencií vertebrogénnych ochorení ale môžeme ju používať aj na tzv. terapeutický sed hlavne pre pozitívne výsledky na osový a stabilizačný systém a zmenenú koordináciu už prebiehajúcich vertebrogénnych zmien.

m. prof. MUDr. Myrón MALÝ, PhD.
riaditeľ Národného rehabilitačného centra Kováčová

> plné znenie klinického testu


Ortopedická klinika Šaca, Košice

Záver hodnotenia:
Princíp labilnej sedačky stoličky vytvára podmienky pre tzv. dynamický sed, čo je vlastne vnútená a permanentná aktivácia svalov tzv. hlbokého stabilizačného systému chrbtice. Jej výsledkom je aktívne udržovanie rovnováhy a vzpriameného držania tela neustálou reakciu svalou panvy, brušnej steny a chrbta na balančné zmeny tela počas práci v sedle. Táto súhra svalov je potrebná nielen v sede, ale i v bežných činnostiach a z toho pohľadu je stolička vhodná na prevenciu ochorení chrbtice zlepšovaním svalovej aktivity a ovplyvňovaním pohybových stereotypov.

MUDr. Ľudovít ŽELINSKÝ
primár Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

> plné znenie klinického testu

Rehabilitačná klinika FN Hradec Králove, ČR

Záver hodnotenia:
Posuzovatel považuje hodnocený zdravotnícky prostředek dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých suvisejících zákonú, a vyhlášky č. 316/2000 Sb., kterou sa stanoví náležitosti závěrečné zprávy o klinickém hodnocení zdravotníckeho prostředku, za bezpečný pro užívatele a třetí osoby.

Závěr je doporučiť židle SpinaliS pro ergonomické sezení a její uvedení na český trh.

Zdravotnícky prostředek je vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče v rozsahu uvedeném v dokumentaci ke zdravotnickému prostředku. Je vhodný pro používaní v české republice.

doc. MUDr. Vlasta TOŠNEROVÁ, CSc.
prednosta kliniky rehabilitácie a protetiky Fakultnej nemocnice Hradec Králové

>plné znenie klinického testu


Patenty a ocenenia
Avards Awards
 
 Ergonomic Klasik Hacker Apollo Spider Navigator Pilot Smart Dent Galéria
Zákazníci Lekári Referencie
Produktivita Práceneschopnosť Prevencia Porovnanie sedenia Účel Deti a SpinaliS
FAQ
Patenty a ocenenia
Informácie Email
Náhlad Náhlad